Handelsbetingelser

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Paris90 indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmesider, www.paris90.dk, www.paris90.fr og www.laboutique.paris90.dk

1.3 Paris90 dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Paris90 Vin kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger domæner tilhørende Paris90, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer(model, styresystem, hardware m.m.)

Alt data indsamlet er midlertidig, og bliver fjernet når du lukker din browser. 

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion.

Din data bliver IKKE brugt til målrettet markedsføring, retargeting, eller nogen anden form for tracking af dine bevægelser på internettet uden for domæner tilhørende Paris90.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, bliver de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, gemmes midlertidigt.

Oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, gemmes også.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til Danske Fragtmænd eller Post Nord, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer af Hjemmesiden, og udsendelse af nyhedsbreve

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til bonjour@paris90.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på bonjour@paris90.dk

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Paris90 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre

brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Paris90 (juridisk enighed: DET FRANSKE VINKORT ApS)
Classensgade 25A, København Ø
Tlf. nr.: 40414348
E-mail: Bonjour@paris90.dk

 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

 

9. VERSIONER

9.1 Dette er version 1 af Paris90 datapolitik dateret den 22/03 – 2021.

 

Handelsbetingelser

Kundeservice/Salgskontoret
Telefonnummer: 4041 4348
E-mail: bonjour@paris90.dk

Du kan bestille varer på vores webshop på alle tidspunkter af døgnet. Har du generelle forespørgsler på varer eller lignende, besvarer vi opkald eller e-mails på følgende tidspunkter:
Alle dage: 9-18

Overholdelse af den danske lovgivning om salg af alkohol og spiritus
Eftersom der gælder helt særlige regler for salg af alkohol og spiritus i Danmark beder vi dig derfor om at være opmærksom på dette:
– Køb af vin, alkohol m.m. op til 16,5%, kan udelukkede foretages af personer over 16 år.
– Personer under 18 år må ikke købe spiritus og stærkere alkohol (vodka, gin, m.m.) over 16,5%

Afgivelse af ordre
Afgivelse af ordre via vores hjemmeside, er ikke en juridisk bindende aftale. Paris90 har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail (bestillingsbekræftelse), hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar via e-mail (bestillingsbekræftelse) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Aftalen er først bindende, når du har modtaget en e-mail (ordrebekræftelse) fra Paris90 med information om, at vi har afsendt varen. Ordrebekræftelsen indeholder både en oversigt over dine bestilte varer, priser, evt. fragtinformation

Hvis Paris90 ikke er i stand til at opfylde din ordre som følge af for eksempel udsolgte varer, kontakter vi dig hurtigst muligt på enten telefon eller e-mail.

Du er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede kundeoplysninger er korrekte.

Betaling
Paris90 modtager betaling med: Visa/Dankort, MasterCard, EuroCard, American Express gennem samarbejde med Bambora.
Der trækkes ikke penge på dit betalingsmiddel, før du har modtaget en ordrebekræftelse og varen er afsendt.

Bemærk: Der er ikke noget ekstragebyr, når du betaler med betalingskort.

Gavekort
Det er muligt at købe gavekort både i vores fysiske butikker og på webshoppen. Ved køb via webshoppen pålægges der ikke fragt. Det fysiske gavekort sendes efterfølgende til leveringsadressen, du har angivet under bestilling.  

Gavekortet er gyldigt i 3 år efter udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen fremgår af gavekortet.

Et gavekort fungerer som betalingsmiddel, men kan ikke ombyttes til kontanter.

Levering
Som privatkunde hos Paris90 er der følgende leveringsformer:
–  Privatlevering til Pick-up point – Pakker bringes ud mandag – fredag

Standard valg af leveringsform på webshoppen er ”Afhent i butik”. Denne leveringsform et altid gratis uanset ordrestørrelse. Hvis du ønsker en anden leveringsform, skal du aktivt vælge dette under ”Levering” inden du går til betaling.

Ved levering til privatkunder forventes normalt en leveringstid på 1-2 hverdage. Den forventede leveringstid kan dog variere i spidsbelastningsperioder som f.eks. Black Friday.

Vi leverer kun i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

Afhent på Classensgade.

Alle ordre kan afhentes indtil kl.18 samme dag, undtagen søndag og helligdage.

Levering til din Pick-up point
Din pakke vil blive leveret til nærmeste pakkeshop, du vel modtage en sms, der informerer om, at din pakke kan afhentes inden for de næste 7 hverdage på udleveringsstedet. Ved afhentning på udleveringsstedet skal du medbringe pakkenummeret, der fremgår af sms og e-mail. Husk at medbringe personligt ID for at få pakken udleveret.

Pakken leveres af PostNord. Levering vil finde sted 1-2 hverdage efter din bestilling.

Prisen på denne leveringsmetode udregnes løbende baseret på vægt, hvis ordren er mindre end 750 DKK. Der er gratis levering ved køb over 750 DKK til alle posternumre i dk.

Skulle du glemme at hente din pakke på posthuset, returneres pakken til os efter 2 uger. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr til dækning af returfragt og håndteringsomkostninger.

Hvis ordren er mindre end 1000DKK pålægges der 99DKK i fragt. Der er gratis levering, hvis ordren er på 1000DKK eller derover.
Pakken leveres af PostNord. Levering vil finde sted 1-2 hverdage efter din bestilling.
Skulle du glemme at hente din pakke, returneres pakken til os efter 2 uger. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr til dækning af returfragt og håndteringsomkostninger.

Leveringformer og aftaler for vores BtB kunder
Ved leveringsformer for firma- eller virksomhedsaftaler henvises der til gældende kontrakter mellem Paris90 og den pågældende virksomhed.

Ordrer indeholdende bestillingsvarer vil som udgangspunkt have en længere leveringstid. Produkter med senere leveringstid sendes hurtigst muligt. Det vil dermed være at betragte som en dellevering.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:
– Har modtaget din vare
– Får den sidste vare i fysisk besiddelse, hvis det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre,
og som leveres enkeltvis.
– Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.

Kontakt os venligst inden evt. varer returneres, idet vi henviser til Forbrugeraftaleloven, kapitel 3, §5, stk. 3 pkt. 4, hvoraf det fremgår, at fødevarer/drikkevarer ikke er omfattet af returret, hvorfor returnering uden forudgående aftale ikke er muligt.

Du skal inden 14 dage fra modtagelsen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til bonjour@paris90.dk eller ringe på 40414348. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr til dækning af returfragt og håndteringsomkostninger.
Efter modtagelse må du alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
– Flasker der ikke længere er uåbnede eller kurante
– Gavekort (både fysiske og digitale gavekort)
– Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
– Forseglingen er brudt eller etiket og lignende er blevet ødelagt (Forsegling omfatter også særlig emballage, der beskytter varen og tjener som sikkerhed for, at varen ikke har været åbnet).

Returnering
Hvis de fremsendte varer ikke svarer til dine forventninger, kan du vælge at returnere varerne igen. Varerne skal blot returneres i samme stand og mængde som modtaget senest 14 dage efter modtagelsen.
Vedlæg venligst dokumentation ved din returnering (gerne kopi af din faktura) der angiver hvilket fakturanummer der er tale om. Derudover skal vi bede om dit bank registreringsnummer og kontonummer, hvorpå pengene ønskes indsat. Vi sender ikke kontanter.

Som kunde hæfter du selv for fragtomkostninger fra dit hjem til Paris90. Varerne skal sendes til nedenstående adresse:

Paris90

Classensgade 25A

2100, Kbh Ø

Danmark

Efter modtagelse må du alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering.
Ved online køb kan du returnere dine varer og få pengene retur.

Returnering vil ikke blive godkendt i nedenstående scenarier:
– Flasker der ikke længere er uåbnede eller kurante
– Gavekort (både fysiske og digitale gavekort)
– Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
– Forseglingen er brudt eller etiket og lignende er blevet ødelagt (Forsegling omfatter også særlig emballage, der beskytter varen og tjener som sikkerhed for, at varen ikke har været åbnet)

Reklamation
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.

Når du handler hos Paris90 har du 24 måneders reklamationsret, hvis der er mangler ved din vare. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Har du sendt en vare ind til reklamation vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, skal du sende det til følgende adresse:
Paris90

Classensgade 25A

2100 Kbh Ø

Danmark

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt. Tag evt. en kopi af fakturaen og angiv hvori fejlen består ud fra det pågældende produkt.

Bemærk – Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse, således at vi kan tilbagebetale dig dine omkostninger.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse elle reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces. 

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os og handle på webshop, har vi brug for minimum følgende oplysninger om dig:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail-adresse
– Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Paris90. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Ved persondatapolitik for firma- eller virksomhedsaftaler henvises der til gældende kontrakter mellem Paris90 og den pågældende virksomhed.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, henvende dig på 40414348
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning sammen, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse salg@hjhansen.dk.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Paris90 webshop tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. 

CVR-nummer
33263007
Virksomhedens adresse
C/O Victor Monchamp Rådhusvej 49, st.
2920 Charlottenlund